Amiba, anticuerpos

$1,947.50 MXN

Amiba, antígeno en heces

$2,441.00 MXN

Amikacina

$2,123.00 MXN

Amilasa en orina

$375.00 MXN

Amilasa en suero

$375.00 MXN

Amilasa, macro

$1,867.00 MXN

Amilasas (Isoamilasas)

$2,985.00 MXN

Aminoácidos cuantitativos en orina

$8,865.00 MXN

Aminoácidos cuantitativos en sangre

$8,865.00 MXN

Aminofilina

$749.00 MXN

Amiodarona, niveles séricos

$1,328.00 MXN

Amitriptilina

$1,164.00 MXN

Amonio en orina

$8,991.00 MXN

Amonio en sangre (NH3)

$670.00 MXN

Amoxicilina, Alergeno IgE a

$431.00 MXN

Anaplasma phagocytophilum anticuerpos IgG e IgM

$1,288.00 MXN

Anaplasma phagocyTophilum, DNA PCR

$8,741.00 MXN

Androstenediol 3a Glucurónido

$1,776.00 MXN

Androstenediona (Ao)

$1,267.00 MXN

Androsterona, sérica

$11,652.00 MXN